Πρόσκληση συμμετοχής μελών ΔΕΠ και φοιτητών στο  διαδικτυακό πρόγραμμα “Belt and Road Advanced Professional Development Program in Power and Energy 2020”  με θέμα “High-Quality, Sustainable, resilient Power Grid or Green and Smart Living” του Πανεπιστημίου Xia’n Jiaotong Technical University  και του  The HongKong Polytechnic University της Κίνας.

Οι διαδικτυακές συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από 18 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής έως 10 Αυγούστου 2020, στο link: https://polyu.hk/hhPkj

Πρόγραμμα συνεδριάσεων