Σας διαβιβάζουμε το με Α.Π.: 106342/Z1/17-8-2020, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης – Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης– Τμήμα Δ’ – Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών, που περιήλθε σήμερα στο Τμήμα μας και αφορά στην προκήρυξη σαράντα επτά  (47) θέσεων για την  υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής για το έτος 2020.

Στο πρόγραμμα αυτών των μορφωτικών ανταλλαγών συμμετέχουν οι χώρες:

 1) Αλβανία, 2) Αρμενία, 3) Γερμανία, 4) Ιορδανία, 5) Ισραήλ, 6) Ιταλία, 7) Κροατία, 8) Κύπρος, 9) Μαρόκο, 10) Μεξικό, 11) Ουγγαρία, 12) Πολωνία, 13) Σλοβακία, 14) Τουρκία, 15) Τσεχία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 

–        Το Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών

–        Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι

–        Το μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι

–        Το μόνιμο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι

–        Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι

–        Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

  1. Να αποστείλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και με σφραγίδα ταχυδρομείου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης– Τμήμα Δ’, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ,  από τηνΤρίτη 18 έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.

ή

  1. Να καταθέσουν την αίτησή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Υπουργείου για την Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ’ μέχρι και τηνΔευτέρα 31 Αυγούστου 2020.

 

Οι αιτήσεις και τα παραστατικά των επιλεγέντων επιστημόνων θα αποσταλούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – μέσω της διπλωματικής οδού – στις επιλεχθείσες χώρες και η υλοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης προϋποθέτει την αποδοχή της από τη χώρα υποδοχής.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, την διαδικασία υποβολής αίτησης και την οικονομική κάλυψη από ελληνικής πλευράς, μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την συνημμένη αλληλογραφία.

 

Παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων μελών του Τμήματός σας, με την πληροφορία ότι δεν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

 

 

Με τιμή,

H Προϊσταμένη                                                                                             

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαξεβανίδου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

 

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ: + 30 2310 991621

Email: internat-rel@auth.gr

http://international-relations.auth.gr/en

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 2020.