Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης

ΑΔΑ: ΨΨΤΩ46Ψ8ΧΒ-ΤΧΤ
Φορέας έκδοσης: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 32815
Θέμα: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εννιά (9) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ
Είδος Πράξης: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για την Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  εννιά (9) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ