Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το “Al. I. Cuza” University of Iasi της Ρουμανίας, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης δύο (2) υποτροφιών, σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων σας, για την παρακολούθηση διαδικτυακά θερινών μαθημάτων Ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού από τις 5 έως και τις 17 Ιουλίου, 2021.

Η υποτροφία αφορά απαλλαγή διδάκτρων.

Με το πέρας των μαθημάτων υπάρχει η δυνατότητα το Πανεπιστήμιο  “Al. I. Cuza” να δώσει βεβαίωση χορήγησης 5 ECTS (μετά από επιτυχή συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις γλώσσας).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα: https://www.uaic.ro/en/international/romanian-language-courses/

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως τις 28 Ιουνίου 2021 να επισκεφθούν το link: https://forms.gle/6RLmcY5MELdaeV4r9 και να υποβάλουν on-line την αίτηση συμμετοχής τους.

Η επιλογή θα γίνει από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (κ. Σοφία Λογοθέτη-Μανωλιάδου, τηλ.: 2310 995307, καθημερινά 8:30 – 15:30)

 

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σας και για την ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

 

 

Με εκτίμηση,

Ελένη Μπαξεβανίδου

 

Προϊσταμένη                                                                                             

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ: + 30 2310 996742

Email: internat-rel@auth.gr

http://international-relations.auth.gr/en