Οι παραδόσεις μαθημάτων για το ΣΧΑ Ι θα ξεκινήσουν από Δευτέρα 22/02/2021 μέσω Zoom.

Ο σχετικός σύνδεσμος είναι: https://elearning.auth.gr/mod/url/view.php?id=549681

Τα μαθήματα θα γίνονται:

Δευτέρα: 11:00 – 13:00
Πέμπτη: 09:00 – 12:00

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα του μαθήματος στο e-learning (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6018).