Σχετικά με την επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος “Φυσικές Διεργασίες Ι”