Σχετικά με την ορκωμοσία Ιουλίου και την εξέταση διπλωματικών εργασιών