Η βαθμολογία των θεμάτων στα μαθήματα επιλογής: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Στερεών Καυσίμων και Μέθοδοι Ανάλυσης Ενεργειακών / Περιβαλλοντικών Συστημάτων, έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του εργαστηρίου ΓΧΤ.

Γ. Σταυρόπουλος