Το μάθημα Τεχνολογία Σωματιδίων και Αερολυμάτων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Μαρτίου και ώρα

13:00 – 16:00.

Η σύνδεση θα γίνει μέσω του skype for business στο παρακάτω Link:

 

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/agk/0AP31979