Το μάθημα Τεχνολογία Σωματιδίων και Αερολυμάτων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Μαρτίου και ώρα

13:00 – 16:00.

Η σύνδεση θα γίνει  στο παρακάτω Link:

https://authgr.zoom.us/j/96597307676?pwd=M3R5Z0pOcm04ZURka29uS0lFU0pzQT09