Φίλες και φίλοι στο ΑΠΘ,

Το Horizon Europe, το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021 – 2027 βρίσκεται ήδη στη φάση της δημιουργίας του. Η λέξη-κλειδί για τη συγγραφή του νέου προγράμματος, το οποίο αναμένεται να έχει ένα προϋπολογισμό της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων Ευρώ, είναι η συν-δημιουργία (co-creation). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή αναζητά την αρωγή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων της Ευρώπης στη σύνθεση των νέων επιστημονικών προκλήσεων αλλά και στην καταγραφή των κοινωνικών προκλήσεων στις οποίες το Horizon Europe θα κληθεί να απαντήσει.

Το ΑΠΘ, ως το μεγαλύτερο σε εύρος επιστημονικών περιοχών που θεραπεύει αλλά και σε αριθμό φοιτητών πανεπιστήμιο της χώρας, οφείλει να είναι ενήμερο και συμμέτοχο σε αυτήν την πανευρωπαϊκή δημιουργική διαδικασία, αν θέλει να είναι διεθνώς ανταγωνιστικό στην επόμενη δεκαετία και κέντρο αναφοράς για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για την καλύτερη ενημέρωσή μας, ως πανεπιστημιακή κοινότητα, σχετικά με τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για το Πανεπιστήμιό μας, αλλά και τους συνεργαζόμενους φορείς (ΕΚΕΤΑ, βιομηχανία, ΜΚΟ, κλπ.) διοργανώνεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος HERA (Health and Environment Research Agenda) μια ημερίδα με προσκεκλημένα εκλεκτά στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συζήτηση μαζί τους θα μας δώσει την ευκαιρία αφ’ενός να πληροφορηθούμε και αφ’ετέρου να διερευνήσουμε το πως το ΑΠΘ μπορεί να συνεισφέρει στην δημιουργία του Horizon Europe και να προετοιμαστεί για να είναι ανταγωνιστικό το 2021.

Έχω λοιπόν την τιμή να προσκαλέσω στην μοναδική αυτή εκδήλωση όλη την κοινότητα του ΑΠΘ, μέλη ΔΕΠ, ΙΔΑΧ, ΕΤΕΠ, φοιτητές την επόμενη Δευτέρα, 3 Ιουνίου στις 3 – 6 μμ. στο ΚΕΔΕΑ (Αμφιθέατρο Ι). Η καλή προετοιμασία και η παν-πανεπιστημιακή συνεργασία εμπλέκοντας όλες τις Σχολές του ΑΠΘ είναι η καλύτερη συνταγή για επιτυχία και διεθνή αναγνώριση του Πανεπιστημίου μας την επόμενη δεκαετία. Και η επόμενη δεκαετία ξεκινά ΣΗΜΕΡΑ.

 

Με εκτίμηση

 

Δημοσθένης Σαρηγιάννης,
Καθηγητής Χημικών Μηχανικών, Διευθυντής Τομέα Τεχνολογιών
Υποψήφιος Αντιπρύτανης

 

Πρόσκληση – Πρόγραμμα ημερίδας