Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΖΗΤΕΙ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ή ΧΗΜΙΚΟ (PhD)
α) Περιγραφή θέσης: Μετα-διδάκτορας Χημικός Μηχανικός ή Χημικός με ερευνητική εμπειρία
σε ΄πολυμερή και πλαστικά.
β) Αντικείμενο εργασίας: Σύνθεση και επεξεργασία (processing) πλαστικών σχεδιασμός και
χαρακτηρισμός συμβατικών και βιοδιασπώμενων πλαστικών προϊόντων (π.χ. φύλλων,
συσκευασιών, διχτυών) – γήρανση, βιοδιάσπαση και εναλλακτικές διεργασίες αξιοποίησης
πλαστικών μετά την χρήση.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Ερευνητική εμπειρία σε θέματα πολυμερών και πλαστικών (απαιτούμενο)
2. Ερευνητική εμπειρία σε θέματα γήρανσης και αξιοποίησης πλαστικών μετά την χρήση
(ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών, κομποστοποίηση κτλ.). (πρόσθετο προσόν)
3. Σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.
4. Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο proficiency).
5. Βασικές γνώσεις τεχνικών ανάλυσης πλαστικών (π.χ. FTIR, DSC, μηχανικές ιδιότητες, GC,
SEM, μικροσκοπίας)

Χρονική διάρκεια: Έξη μήνες αρχικά με δυνατότητα ανανέωσης έως 36 μήνες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Μυστριώτης Αντώνης, amistr@aua.gr, 2105294022