Με πρωτοβουλία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών υπεγράφη τη Δευτέρα 14-05-2018, από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Καθ. Π. Μήτκα, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Beijing University of Chemical Technology. H συνεργασία θα παρέχει σε Καθηγητές δυνατότητες επιστημονικής συνεργασίας και σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος τη δυνατότητα εκπόνησης σπουδών  στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου.