Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Γαλλίας, οι οποίες θα χορηγηθούν, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σε Έλληνες και Ελληνίδες για:

1. μεταπτυχιακές σπουδές Μ2 (ή Μ1, μόνο στην περίπτωση διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος χωρίς δυνατότητα εισαγωγής στο M2), είτε σε όλα τα επιστημονικά πεδία (εξαιρουμένων των προγραμμάτων σπουδών MBA), γαλλόφωνα ή και αγλλόφωνα (υποπρόγραμμα BGF), είτε σε ορισμένους κλάδους συνεργαζόμενων γαλλικών πολυτεχνείων και business school (υποπρόγραμμα BCS)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Μαϊου 2018

2. μεταδιδακτορική έρευνα, σε ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας, με προτεραιότητα στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας MAZINNOV και στους τομείς: Ψηφιακές Τεχνολογίες, Ενέργεια – Περιβάλλον, Γεωπονία – Αγροδιατροφή, Βιοτεχνολογίες, Υλικά,  Διάστημα και Αεροναυπηγική.

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων καθώς οι υποψηφιότητες εξετάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς (2018).

 

http://dps.auth.gr/el/node/2998