Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

-Μηχανολόγων Μηχανικών
-Χημικών Μηχανικών
-Χημείας
-Γεωλογίας
-Οικονομικών Επιστημών
-Νομικής

Κοινοποίηση:
– AUTh News
– Ομιλος ΕΛΠΕ (Δ/νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σχετικά με πρόγραμμα χορήγησης επτά (7) υποτροφιών:
– σε Έλληνες και Ελληνίδες,
– πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστημίων ή κατόχους ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού,
– για την πραγματοποίηση μεταπυχιακών σπουδών, στο εξωτερικό (Η.Β., Η.Π.Α., Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία), σε αγγλόφωνα προγράμματα,
– σε 3 θεματικές ενότητες: 1. Μηχανική, με έμφαση στη Διύλiση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΤΜΔ), 2. Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης, με εφαρμογές στη Διύλiση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΤΟΔ), 3. Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (ΤΕΥ)
– για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Οι αιτήσεις, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 27 Απριλίου 2018.