Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

 

–          Οικονομικών Επιστημών

–          Πολιτικών Επιστημών

–          Πολιτικών Μηχανικών

–          Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

–          Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

–          Μηχανολόγων Μηχανικών

–          Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

–          Χημικών Μηχανικών

–          Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Σας διαβιβάζουμε την ηλεκτρονική αλληλογραφία από το EUJapan Centre for Industrial Cooperation European Office, σχετικά με το εξάμηνο πρόγραμμα “Minerva Fellowships in Japan”, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 (Απρίλιο – Σεπτέμβριο).

Αφορά την υποστήριξη έρευνας σε οικονομικά και βιομηχανικά θέματα σχέσεων EUJapan. Απευθύνεται σε ερευνητές και ακαδημαϊκούς με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον σε εμπορικές και οικονομικές αναλύσεις, θέματα βιομηχανικής πολιτικής, κ.α.

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 2.000€/μήνα (για 6 μήνες), με δυνατότητά παράτασής της για άλλους 6 μήνες. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Δεκεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα https://www.eujapan.eu/events/minervafellowshipprogramme.

Παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ και ερευνητών.

 

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων,

Ελένη Μπαξεβανίδου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ: + 30 2310 991621

Email: internat-rel@auth.gr

http://www.auth.gr