Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών[1] έχει αναρτηθεί προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ, για σπουδές δευτέρου (μεταπτυχιακές) και τρίτου (διδακτορικές) κύκλου, ακ. έτους 2018-19, σε πανεπιστήμια του εσωτερικού, προς πτυχιούχους/-ες ελληνικών πανεπιστημίων, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον “λίαν καλώς”, ηλικίας έως 36 ετών, καταγόμενους/-ες από τη Ζαγορά Πηλίου (2 θέσεις) ή από τις Σπέτσες (2 θέσεις).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 Ιουλίου έως και τις 22 Αυγούστου 2022.

Links:
——
[1] https://dps.auth.gr/2022/04/12/kritski/