Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών[1] έχει αναρτηθεί πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG), προκήρυξε, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, τη χορήγηση τριαντα-έξι (36) υποτροφιών 10μηνης διάρκειας, προς Έλληνες και Ελληνίδες, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών Master 2, συμπεριλαμβανομένων των αγγλόφωνων, σε δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της Γαλλίας, ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα, εξαιρουμένων των εξ’ αποστάσεως προγραμμάτων και των MBA

Οι αιτήσεις, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του IFG έως την 1η Ιουλίου 2022 και ώρα Ελλάδος 23:00

Links:
——
[1] https://dps.auth.gr/2022/06/14/iky-ifg/
  Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
E-mail:dps@auth.gr