Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Υπεύθυνη κα Μουζά τηλ:2310-994161, email:mouza@auth.gr) .