Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Υπεύθυνη κα Μουζά τηλ:2310-996209, email:mouza@auth.gr) .