Στεγαστικό Επίδομα

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2993 /31-8-2017 τεύχος Β΄, άρθρο 4, από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους ξεκινάει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα.

Πληροφορίες:
Παπαχρήστου Στέλλα: 2310996186

 

Οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (επίδοση 2017-2018), οφείλουν να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2018, ώστε να μην έχουν πρόβλημα με την ταυτοποίηση των
στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ.
1. Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές ΦΕΚ 2993/31-8-2017
2. Ηλεκτρονικές αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα ακ. έτους 2017-2018 από 4 Ιουνίου ως 4 Ιουλίου 2019