Στεγαστικό Επίδομα

Στεγαστικό επίδομα.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2993 /31-8-2017 τεύχος Β΄, άρθρο 4, από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους ξεκινάει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα.

Πληροφορίες:
Παπαχρήστου Στέλλα: 2310996186

Εγκύκλιος στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2019-2020

Έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η υπ. αριθμ. πρωτ. 67882/Ζ1/3-6-2020 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδ. έτος 2019-2020.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020,

μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΙΘ, https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019