Το μάθημα “ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-
2021 θα διδαχθεί εξ’ αποστάσεως.
Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:15.
Η σύνδεση για το μάθημα θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας “ΖΟΟΜ”, αποκλειστικά με τον
ιδρυματικό λογαριασμό στο παρακάτω link:
Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/93139884044?pwd=a2M2azB0VVo1ZHcrdW9KQ0RjWThwdz09
Για τους διδάσκοντες
Καθηγήτρια Αντιγόνη Κόταλη