Το μάθημα “ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα διδαχθεί εξ’ αποστάσεως.

Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:15.

Η σύνδεση για το μάθημα θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας “ΖΟΟΜ”, αποκλειστικά με τον ιδρυματικό λογαριασμό στο παρακάτω link:

Join Zoom Meeting

https://authgr.zoom.us/j/93139884044?pwd=a2M2azB0VVo1ZHcrdW9KQ0RjWThwdz09

Για τους διδάσκοντες

Καθηγήτρια Αντιγόνη Κόταλη