Αικατερίνη Α. Μουζά
Καθηγήτρια, Πειραματική Μελέτη και Προσομοίωση Φυσικών και Χημικών Διεργασιών

– Διδακτορικό δίπλωμα τμήμα Χημικών Μηχανικών (Α.Π.Θ, 2002)
– Πτυχίο τμήμα Χημικών Μηχανικών (ΑΠΘ, 1980)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο: 101, 1ος όροφος Κτιρίου Δ
Τηλέφωνο:2310.994161  Fax: 2310.996209
Email: mouza@auth.gr
WWW:http://philon.cheng.auth.gr/mouza/
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00 – 14:30

 1. Αξιοποίηση/ανάπτυξη προηγμένων μη παρεμβατικών πειραματικών τεχνικών για τη μελέτη των ρευστοδυναμικών χαρακτηριστικών συσκευών φυσικοχημικών διεργασιών σε θεμελιώδες και μακροσκοπικό επίπεδο.
 2. Αξιοποίηση/ανάπτυξη λογισμικού για το σχεδιασμό συσκευών διεργασιών και την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση παραγωγικών μονάδων.
 3. Πειραματική μελέτη μικρο-συσκευών και προσομοίωση της λειτουργίας τους με κώδικα CFD.
 4. Χρήση κώδικα CFD για το σχεδιασμό εξοπλισμού διεργασιών.
 1. Kanaris A.G., Mouza, A.A. 2018 Design of a novel μ-mixer. Fluids, 3, 10
 2. Kanaris A.G., Pavlidis, T., Chatzidafni, A.D., Mouza A.A. 2018 On the design of bubble columns equipped with fine pore sparger: Effect of gas properties. ChemEngineering, 2(1), 11. 
 3. Passos, A.D., Voulgaropoulos, V.P., Paras, S.V., Mouza A.A. 2015 Effect of surface active agents on the hydrodynamics of a bubble column equipped with metal fine pore sparger and non-Newtonian liquid phase: prediction of design parameters. Chem. Eng. Res. Des. 95, 93-104
 4. Anastasiou, A.D., Gavriilidis,A., Mouza, A.A. 2013 Study of the hydrodynamic characteristics of a free flowing liquid film in open inclined microchanells. Chem. Eng. Sci. 101, 744–754
 5. Kanaris, A.G., Mouza, A.A. 2011. Numerical investigation of the effect of geometrical parameters on the performance of a micro-reactor. Chem. Eng. Sci. 66, 21, 5366-5373.
 1. Σχεδιασμός Xημικών Eγκαταστάσεων (8o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Eργαστήριο Xημικής Mηχανικής II (8o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Αρχές και Μεθοδολογία Διεξαγωγής Μετρήσεων (Χ ≥5o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 4. Πρακτική Ασκηση – Χημική Μηχανική (ΧΕ ≥8o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 5. Σχεδιασμός & Μελέτη Μικροσυσκευών (Χ ≥7o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)