Εταιρεία πετροχημικών με εξειδίκευση στην αξιολόγηση καταλυτών ετερογενών χημικών διεργασιών ζητάει για άμεση πρόσληψη Χημικό Μηχανικό με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Τυχόν ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε επαφή με τον Καθ. Β. Ζασπάλη.