Συνεχίζοντας τον θεσμό των τελευταίων πέντε χρόνων, το Τμήμα μας διοργάνωσε την “6η ημερίδα παρουσίασης της προόδου των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος”.

Οι υπ. Διδάκτορες του Τμήματος είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το θέμα της διατριβής τους και την πρόοδο της εργασίας τους, υπό μορφή πόστερ.

  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, στο ισόγειο του Κτιρίου Δ’ της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.


  •