Ομότιμοι και Διατελέσαντες

Ομότιμοι ΚαθηγητέςΕπίτιμοι Διδάκτορες
Ομότιμος Καθηγητής Κ. Αλεξιάδης+Επίτιμος Διδάκτωρ Κ. Βαγενάς
Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών Παν. Πατρών
email: cgvayenas@upatras.gr
Ομότιμος Καθηγητης Β. Παπαγεωργίου
email: vaspap@eng.auth.gr
Ομότιμος Καθηγητής Γ. Σακελλαρόπουλος
email: sakel@eng.auth.gr
Ομότιμος Καθηγητής Κ. Κυπαρισσίδης
email: costas.kiparissides@eng.auth.gr
Ομότιμος Καθηγητής Γ. Κουρούκλης
email: gak@auth.gr
Ομότιμη Καθηγήτρια Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου
email: markyr@eng.auth.gr

Συνταξιοδοτηθέντες και Παραιτηθέντες

Έχουν συνταξιοδοτηθείΈχουν παραιτηθεί
Καθηγητής Α. ΑναγνωστόπουλοςΚαθηγητής Σπ. Αναστασιάδης
Καθηγητής Ι. Βασάλος
email: vasalos@certh.gr
Καθηγητής Χ. Γεωργάκης
email: Christos.Georgakis@tufts.edu
Καθηγητής Α. Καράμπελας
email: karabaj@cperi.certh.gr
Καθηγητής Πρ. Νταουτίδης
email: daout001@umn.edu
Καθηγητής Πρ. Μπεκιάρογλου
email: bekiarog@auth.gr
Καθηγητής Α. Σαγρέδος +
Καθηγητής Στ. Νυχάς
email: nychas@auth.gr
Αναπλ. Καθηγητής Κ. Κράβαρης
email: kravaris@chemeng.upatras.gr
Καθηγητής Η. ΠετροπάκηςΑναπλ. Καθηγητής Ι. Μαρκόπουλος
email: imarkopo@eled.auth.gr
Καθηγητής Ν. ΠλατάκηςΑναπλ. Καθηγήτρια Μ. Μπακόλα-Χριστιανοπούλου
email: mchrist@auth.gr
Καθηγητής Κ. Σικαλίδης
email: sikalidi@auth.gr
Αναπ. Καθηγητής Β. Σικαβίτσας
email: vis@ou.edu
Καθηγητής Μ. Σταματούδης
email: stamatou@auth.gr
Επίκ. Καθηγητής Α. Μελλίδης+
Καθηγητής Κ. Παναγιώτου
cpanayio@auth.gr
Αναπλ. Καθηγητής Κ. Αδαμόπουλος
email: kadamopo@auth.gr
Επίκ. Καθηγητής Ν. Στοφόρος
Αναπλ. Καθηγητής Ε. Καστρινάκης
email: kastr@auth.gr
Λέκτορας Ε. Γκίκα
email: gkikae@auth.gr
Αναπλ. Καθηγητής Σπ. Ζλατάνος
email: szlatano@eng.auth.gr
Αναπλ. Καθηγητής Α. Παπαναστασίου+
Επικ. Καθηγητής Σταυρόπουλος Γιώργος
gstavrop@auth.gr
Επίκ. Καθηγητής Β. Καμπασακάλης
email: kabak@eng.auth.gr
Επίκ. Καθηγητής Χ. Λάμπρου
email: hlambrou@eng.auth.gr
Επίκ. Καθηγητής Σπ. Χατζησπύρου
email: shatzisp@eng.auth.gr
Λέκτορας Δ. Μισοπολινού-Τάταλα
email: doukeni@auth.gr