Σύμβουλοι Σπουδών Ακαδημαϊκού Ετους 2018-2019

Σύμφωνα με το ΠΔ 160/2008, οι Σύμβουλοι Σπουδών συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν όλους τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στην υπ.αριθμ. 15/22-06-2018 συνεδρίασή της, οι Σύμβουλοι Σπουδών που ορίστηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι οι εξής:

ΟνοματεπώνυμοΘέση
Aσσαέλ MάρκοςΚαθηγητής
Γεωργιάδης ΜιχαήλΚαθηγητής
Ζαμπανιώτου ΑναστασίαΚαθηγήτρια
Ζασπάλης ΒασίλειοςΚαθηγητής
Κικκινίδης ΕυστάθιοςΚαθηγητής
Κόταλη ΑντιγόνηΚαθηγήτρια
Λεμονίδου AγγελικήΚαθηγήτρια
Παράς ΣπυρίδωνΚαθηγητής
Σαλίφογλου ΑθανάσιοςΚαθηγητής
Στουκίδης MιχαήλΚαθηγητής
Tζήμου-Tσιτουρίδου PωξάνηΚαθηγήτρια
Αγγελή ΑμαλίαΑναπληρωτής Καθηγητής
Ασημοπούλου ΑνδρεάναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια
Kυριάκου ΓεώργιοςΑναπληρωτής Καθηγητής
Mήτρακας MανασσήςΑναπληρωτής Καθηγητής
Μουζά ΑικατερίνηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σαρηγιάννης ΔημοσθένηςΑναπληρωτής Καθηγητής
Βαρελτζής ΠάτροκλοςΕπίκουρος Καθηγητής
Καραπέτσας ΓεώργιοςΕπίκουρος Καθηγητής
Χατζηδούκας ΧρήστοςΕπίκουρος Καθηγητής
Τσιβιντζέλης ΙωάννηςΛέκτορας

Υπάρχει, επίσης, ο Σύμβουλος Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές για φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν ιδιαιτερότητες, δυσκολίες ή εμπόδια στις σπουδές τους. Για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Σύμβουλος Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές είναι η Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Α. Μουζά.

Κατηγορίες φοιτητών/τριών που συνήθως χρειάζονται τέτοια υποστήριξη είναι φοιτητές/τριες με :
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, χρόνιες ασθένειες, μαθησιακές δυσκολίες, ή και ψυχολογικές δυσκολίες. δυσκολίες στις σπουδές τους λόγω οικονομικών δυσχερειών, αλλοδαπούς/ές φοιτητές/τριες που έχουν δυσκολίες λόγω μη γνώσης της ελληνικής γλώσσας ή/και νομικών προβλημάτων, φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν στιγματισμό εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, όπως και φοιτητές/τριες που βιώνουν εκφοβισμό ή σεξουαλική παρενόχληση.

  • Ο Σύμβουλος Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, υποστηρίζει τους/τις εν λόγω φοιτητές/τριες στην συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους και μεσολαβεί ανάμεσα στους/στις φοιτητές/τριες, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος, καθώς και σχετικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για την προάσπιση των ίσων δυνατοτήτων πρόσβασης στις σπουδές των φοιτητών/τριών αυτών. Η υποστήριξη αφορά κατά κύριο λόγο:

  • την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων – σε αυτό περιλαμβάνονται η προσβασιμότητα στους χώρους διδασκαλίας, η δυνατότητα χρήσης εργαστηριακού εξοπλισμού, η διασφάλιση της δυνατότητας παρακολούθησης της διδασκαλίας

  • την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό – σε αυτό περιλαμβάνονται η παροχή παρουσιάσεων, σημειώσεων, βιβλίων κλπ σε αναγνώσιμη μορφή

  • την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων – την διευθέτηση του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί του εκάστοτε φοιτητή.