Διαδικασία εγγραφής πρωτοετών με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων απο- φοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Τμήμα Χημικών Μηχ

October 3rd, 2019|