Η Γραμματεία του Τμήματος

Η Γραμματεία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα διοικητικά όργανα και τις Επιτροπές του Τμήματος.

Διεκπεραιώνει τα θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος από την εγγραφή του φοιτητή/της φοιτήτριας έως την αποφοίτησή του/της αλλά και μετά από αυτήν, αλλά και στη λειτουργία των συλλογικών του οργάνων (Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Εκλογές μελών ΔΕΠ κ.α.).

Διατηρεί το αρχείο και το πρωτόκολλο του Τμήματος και διεκπεραιώνει τα θέματα του διδακτικού προσωπικού (εξελίξεις μελών ΔΕΠ, άδειες κ.ά.).

 

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Οι φοιτητές και φοιτήτριες, δύνανται μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας να:

– υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων τους

– βλέπουν τα μαθήματα και τους βαθμούς τους

– υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα για βεβαιώσεις και πιστοποιητικά

–  λαμβάνουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση

-υποβάλλουν έντυπο παραπόνων

 

Oi διδάσκοντες δύνανται μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας να:

– βλέπουν τα μαθήματα, τις τάξεις, τους φοιτητές και τους βαθμούς των φοιτητών τους

– υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα βαθμολόγια τους με χρήση ειδικής κρυπτογραφικής συσκευής

Η είσοδος στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας γίνεται με χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού ΑΠΘ, στη διεύθυνση https://sis.auth.gr/.

 

Η Γραμματεία βρίσκεται στο ισόγειο του Κτιρίου Δ της Πολυτεχνικής Σχολής και δέχεται τους φοιτητές καθημερινά 12:00-13:30.

Επικοινωνία

ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνο
Μαρία Βλάχου
Στυλιανή Παπαχρήστου2310-996186
Τάνια Λέκκα2310-996158
Γιώργος Μητροκανέλλος2310-996182
Ηλεκτρονική διεύθυνσηΤαχυδρομική διεύθυνση
info@cheng.auth.gr
Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Κτίριο Δ' Ισόγειο