Διοίκηση

Πρόεδρος του Τμήματος: Καθηγήτρια κα. Αγγελική Λεμονίδου.

Αναπληρωτής του Προέδρου: Καθηγητής κ. Στέργιος Γιάντσιος .
Όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση.

Η συνέλευση απαρτίζεται (σε ποσοστά που ορίζονται από το νόμο) από το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό (Δ.Ε.Π.), εκπροσώπους των φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών, εκπροσώπους του ειδικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

 

Διετέλεσαντες  Πρόεδροι του Τμήματος:

ΧρονολογίαΠρόεδροςΑναπληρωτής Πρόεδρος
01.09.2020-31.08.2022Α. Λεμονίδου (Κ)Στ. Γιάντσιος (Κ)
1.09..2019 - 31.08.2020Β. Ζασπάλης (Κ)Α. Λεμονίδου (Κ)**
1.12.2017 - 31.09.2019Β. Ζασπάλης (Κ)Α. Λεμονίδου (Κ)
1.09.2015 - 30.11.2017Β. Ζασπάλης (Κ)Α. Λεμονίδου (Κ)*
2013 - 2015:M. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)M. Στουκίδης (Κ)
2013:Γ. Παπακώστας(Κ), καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνM. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)
2011 - 2012:Κ. Κυπαρισσίδης (Κ)M. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)
2009 - 2010:Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)M. Aσσαέλ (Κ)
2007 - 2009:Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)Σπ. Αναστασιάδης (K)
2005 - 2007:Β. Παπαγεωργίου (Κ)Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)
2003 - 2005:Β. Παπαγεωργίου (Κ)Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)
2002 Φεβρ.:Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)(μετά την παραίτηση του
Γ. Σακελλαρόπουλου)
2001 - 2003:Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)
1999 - 2001:Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)
1997 - 1999:Β. Παπαγεωργίου (Κ)M. Aσσαέλ (Κ)
1995 - 1997:M. Aσσαέλ (AΚ)Μ. Σταματούδης (AΚ)
1993 - 1995:Β. Παπαγεωργίου (Κ)M. Aσσαέλ (AΚ)
1991 - 1993:Β. Παπαγεωργίου (Κ)M. Aσσαέλ (AΚ)
1988 - 1991:A. Αναγνωστόπουλος (Κ)
1986 - 1988:A. Aναγνωστόπουλος (Κ)
1983 - 1984:N. Πλατάκης (Κ)
1984 - 1986:A. Kαράμπελας (Κ)
* παρατείνεται η θητεία τους έως την 30.11.2017 σύμφωνα με το Ν. 4473/30.5.2017
** παρατείνεται η θητεία τους έως την 31.08.2020 σύμφωνα με τις υπαρθ. (22833/25.04.19) και (24804/30.04.2019) διαπιστωτικές πράξεις