Ιστορικό

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1972, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 400/28-6-72 Διάταγμα.

Μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με το Νόμο 1268/82 περί Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το προσωπικό του Τμήματος Χημικών Μηχανικών κατανεμήθηκε σε τέσσερις Τομείς που καλύπτουν τις κύριες εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές περιοχές δραστηριότητας του Τμήματος:-

–  Τομέας Χημείας
–  Τομέας Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων (T.Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε.)
–  Τομέας Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (T.Φ.Δ.Ε.Θ.)
–  Τομέας Τεχνολογιών

Αρχικά το Τμήμα στεγάσθηκε σε ένα τριόροφο κτίριο μικτής επιφάνειας 2650 m2, το γνωστό ως κτίριο Γ’ της Πολυτεχνικής Σχολής, στο οποίο σήμερα στεγάζεται ο Τομέας Χημείας. Το 1984 το Τμήμα απέκτησε πρόσθετους χώρους γραφείων στους τρεις πρώτους ορόφους του κτιρίου Δ’ της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και χώρους για εργαστήρια στο υπόγειο του ίδιου κτιρίου. Η συνολική μικτή επιφάνεια των χώρων του Τμήματος στο κτίριο Δ’, μαζί με τη Γραμματεία που στεγάζεται στο ισόγειο, φθάνει τα 3400 m2. Τέλος, από το 2003 έχει διατεθεί το κτίριο Ε13, μικτής επιφάνειας 3500 m2, στο ισόγειο του οποίου έχει εγκατασταθεί το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος. Οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στους κύριους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής και καταλαμβάνουν 1000 m2 μαζί με τους κοινόχρηστους χώρους.

Το Τμήμα αποτελείται από 24 μέλη ΔΕΠ, και συγκεκριμένα: 15 Καθηγητές, 4 Αναπληρωτές Καθηγητές, 4 Επίκουρους Καθηγητές και 1 Λέκτορα. Υπάρχουν επίσης, 4 μη διδάκτορες Επιστημονικοί Συνεργάτες, 10 μέλη ΕΔΙΠ, 6 μέλη ΕΤΕΠ και 3 διοικητικοί υπάλληλοι

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ήταν 130, ενώ ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών είναι 1213 και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 160 και ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών είναι 1219.