Μήνυμα Προέδρου
Καθηγητής Βασίλης Ζασπάλης

Καλώς Ήρθατε

Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ένας από τους βασικούς στόχους του Τμήματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε μια από τις πιο ευρείες και δυναμικά εξελισσόμενες επιστήμες και η προετοιμασία άρτια καταρτισμένων Χημικών Μηχανικών ικανών να κρίνουν, να αξιολογούν, να αποφασίζουν και τελικά να είναι σε θέση να στελεχώσουν ποικίλους ερευνητικούς, παραγωγικούς, εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς οργανισμούς.
Η Χημική Μηχανική συχνά ορίζεται ως η επιστήμη η οποία μέσω φυσικών και χημικών διεργασιών μεγάλης κλίμακας μετατρέπει τις πρώτες ύλες σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, χρήσιμα στην κοινωνία. Βέβαια, έχει προ πολλού παύσει να προσδιορίζεται μόνο από τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων μιας κλασσικής χημικής βιομηχανίας (π.χ. χημικών, λιπασμάτων, φαρμάκων, τροφίμων κλπ.) ή ενός διυλιστηρίου. Έχει πλέον διεισδύσει με επιτυχία σε επίκαιρα θεματικά πεδία όπως αυτά της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας, της νανοτεχνολογίας ή της βιοϊατρικής και βιοτεχνολογίας.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, μέσα από μια δυναμική διαδικασία αναπροσαρμογής, επιχειρεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτού του συνεχώς εξελισσόμενου περιβάλλοντος. Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα υποδομής (εμπλουτισμένα με κάποια εισαγωγικά μαθήματα ειδικότητας) των πρώτων εξαμήνων ακολουθούν μαθήματα ειδικότητας Χημικού Μηχανικού τα οποία σε συνδυασμό με ένα αρκετά ευρύ φάσμα μαθημάτων επιλογής (στις περιοχές που προαναφέρθηκαν) παρέχουν στον κάθε φοιτητή τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του επιστημονικό προφίλ. Ο κύκλος των προπτυχιακών σπουδών ολοκληρώνεται στο πέμπτο έτος σπουδών με την εκπόνηση εργασιών (εργασία τεχνικοοικονομικής μελέτης, διπλωματική εργασία) στις οποίες ο φοιτητής εκπαιδεύεται στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση θεμάτων σχεδιασμού ή επί μέρους επιστημονικών ερωτημάτων με συνδυαστική χρήση των προπτυχιακών του γνώσεων.
Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών προσφέρει πρόγραμμα δευτέρου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη «Χημική Μηχανική», καθώς και πρόγραμμα τρίτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στην απονομή διδακτορικού διπλώματος. Επιπρόσθετα, το Τμήμα συμμετέχει σε δύο διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που απονέμουν διπλώματα ειδίκευσης στις «Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών» και στην «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού».
Στο σημείο αυτό κρίνω σκόπιμο να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους νέους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματός μας.
Αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για την επιτυχία σας, με την οποία έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο ένας ιδιαίτερα κοπιαστικός κύκλος και αρχίζει ένας νέος. Γίνατε φοιτητές ενός από τα πλέον αξιόλογα Τμήματα των Ελληνικών ΑΕΙ. Στα επόμενα χρόνια δεν θα αποκτήσετε μόνο εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και καινοτόμες δεξιότητες αλλά θα ολοκληρωθείτε ως επιστήμονες με ήθος και αυτοπεποίθηση, μαθαίνοντας να επικοινωνείτε με σαφήνεια και
να συνεργάζεστε αποδοτικά με τους γύρω σας. Τίποτα δεν είναι εύκολο αλλά και τίποτα δεν πρέπει να σας φοβίζει. Αφενός γιατί έχετε αποδείξει ότι διαθέτετε τις δυνάμεις, αφετέρου γιατί σε αυτήν την προσπάθεια δεν είστε μόνοι. Οι Καθηγητές σας και όλα τα μέλη του Τμήματος θα είναι πάντα δίπλα σας με προθυμία να σας παράσχουν κάθε συμβουλή και κάθε βοήθεια που ενδεχομένως χρειαστείτε και αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτείτε. Εύχομαι σε όλους μια καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Βασίλης Ζασπάλης