Ανακοίνωση

Η εξέταση της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή Αθανασίου Αραμπατζή με τίτλο

Σχεδιασμός και ανάλυση βιωσιμότητας διεργασιών αναμόρφωσης φυσικού αερίου για την παραγωγή υδρογόνου: Συγκριτική μελέτη της ροφητικά ενισχυμένης αναμόρφωσης με χημική ανάδραση με την συμβατική διεργασία ατμοαναμόρφωσης

θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου στις 11.15 π.μ.

Ο σύνδεσμος για την παρουσίαση είναι  https://authgr.zoom.us/j/92932347814

 

Από το Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας

Αγγελική Λεμονίδου