Η Today in the library exist about 4100 books related to the subject of Chemical Engineering, and 107 scientific journals. There is also access to 270 books of chemistry and chemical engineering in www.knovel.com and to 150 books of chemistry and chemical engineering of John Wiley & Sons, Inc. publishing house.

Moreover, there is available space for reading

The School’s Library is located on the 2nd floor of the Lecture Theaters building. Opening hours are Monday-Friday 8:00 – 15:00.

Contact

Postal addressE-mail address
Library, School of Chemical Engineering, library@cheng.auth.gr
Aristotle University of ThessalonikiΤelephone
54124 Thessaloniki, Greece2310-996161

Personnel

NameFacultyEmail
Stavroula LabadariouLibrarianmkaraste@auth.gr

Borrowing

User CategoryBorrowing Rights
Undergraduate students, administrative and technical staffUp to 4 books for 15 days
Academics, PhD candidates and postgraduate studentsUp to 15 books for 30 days
OthersUp to 3 books for 15 days

Fines
In case of delay, user is required to pay a fine of 0.30E per day. When a fine is pending, user can’t borrow from any AUth library until payoff.

Renewal
Users can renew borrowed books unless these are requested by other users. 

Card Issue
Member card is strictly personal and is valid for all AUth Libraries. Card is issued free of charge for the University members.

Photocopies
A photocopy machine is available, with special cards, supplied by the library.

Books – Books Catalogue
The full catalogue of library books (November 2017) is located in .xls.file type.

Περιοδικά – Πληροφοριακά βιβλία
Journals are located in alphabetical order. Current journal issues can be found on special shelves. Journals can’t be borrowed. Reference books include: encyclopedias, dictionaries, indices, yearbooks, bibliographies, handbooks, manuals etc. Reference books can’t be borrowed.

Diploma theses – PhDs
Diploma theses are classified by Department: a. chemistry b. technique of unit operations and applied thermodynamics c. analysis, design and control of chemical operations and installations d. technologies. Borrowing and photocopying of theses are prohibited.
There is an alphabetical catalogue of PhDs. Borrowing and photocopying of PhDs are not permitted.

Main Collection
The Library of the School of Chemical Engineering follows the Library of Congress Classification System (LC). According to it, books are classified by topic:

GB Physical geographyQP Physiology
HB Economic Theory. DemographyQR Microbiology
HC Economic history and conditionsT Technology (General)
HD Industries. Land use. LaborTA Engineering (General. Civil engineering)
HF CommerceTC Hydraulic engineering. Ocean engineering
HG FinanceTD Environmental Technology
Q Science (General)TE Highway engineering. Roads and Pavements
QA MathematicsTH Building construction
QB AstronomyTJ Mechanical engineering and machinery
QC PhysicsTK Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering
QD ChemistryTN Mining engineering. Metallurgy
QE GeologyTP Chemical technology
QH Natural history-BiologyTS Manufactures
QK BotanyTX Home economics
QH Zoology

For best operation of library users are asked to follow certain rules.

  1. Bags or other personal items are put in the reception place.

  2. Place, staff, other users and personnel should be respected.

  3. Noise is prohibited.

  4. Use of food or drinks is prohibited

  5. Smoking is prohibited.

  6. Books and magazines are used carefully. Writing on them or page crimping is prohibited

  7. Replacing books is prohibited.

  8. Use of PC is permitted only for opac book search.

  9. Use of photocopy machines is permitted only for library staff

  10. Cell phones should be in lower volume or deactivated.

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες προς τους χρήστες, οι οποίες βρίσκονται στην κεντρική βιβλιοθήκη και απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ.
Αν θέλετε να εξοικειωθείτε στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών και να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Εκπαίδευσης ώστε να δηλώσετε συμμετοχή στα σεμινάρια που πραγματοποιεί.
Στον σύνδεσμο βιβλιογραφική αναζήτηση παρουσιάζονται οι ηλεκτρονικές πηγές που αφορούν στην Πολυτεχνική Σχολή.