Σας προωθούμε την παρακάτω αλληλογραφία από το Technical University Berlin, για μαθήματα γερμανικής γλώσσας επιπέδου από A1.1 ως B2.2, για το χειμερινό εξάμηνο 2021, σε χαμηλές τιμές για φοιτητές, για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερόμενων φοιτητών σας.

Τα μαθήματα είναι ανοιχτά για φοιτητές από όλο τον κόσμο (με έγκυρη φοιτητική κάρτα).

 

Πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα μπορούν να αντληθούν από το σύνδεσμο: https://www.skb.tu-berlin.de/contao/index.php/en/intensive-courses-wise-202021.html

Το κόστος των μαθημάτων είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο: https://www.skb.tu-berlin.de/contao/index.php/en/terms-and-prices.html

 

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν (με σύνδεση μέσω zoom) στο ηλεκτρονικό γραφείο πληροφοριών του Technical University Berlin στις 26 Φεβρουαρίου μεταξύ 11 π.μ. και 12:30 μ.μ. (Ώρα Γερμανίας – 10-11:30 π.μ. ώρα Ελλάδας). Ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.skb.tu-berlin.de/contao/index.php/en/skb.html.

 

Με εκτίμηση,

 

H Προϊσταμένη                                                                                             
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαξεβανίδου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη
 
Τηλ: + 30 2310 996742
Email: internatrel@auth.gr

http://international-relations.auth.gr/el

—————————————————————————————————————————————————————————————

Dear Helen Baxevanidou,

I write to you on behalf of the Sprach- und Kulturbörse (SKB; Language and Culture Exchange) at the Technical University Berlin. The SKB is an organization that aims to facilitate cultural exchange. This takes place at various events and language courses, in which people from around the world teach their mother tongues. Given the current circumstances, we are also offering courses online. We see this as a great opportunity to reach people from around the world.

The TU Berlin’s partner universities are among the institutions we’re approaching to introduce our German language courses, which will take place in March and April during the Winter Term 2020-2021. The courses would be a great opportunity for those who wish to learn German but have not hitherto had the chance to take a language course.

We have 10 German courses on offer from A1.1 to B2.2. Most courses will meet three times a week, starting on March 15 and finishing in the end of  April 2021. Registration for the courses will take place online from 1 to 5 March. You’ll find information about course placements and registration on our website: www.skb.tu-berlin.de/contao/index.php/en/intensive-courses-wise-202021.html

 The courses are open to students from around the world (at concession prices a valid student card must be shown), employees of any of the Berlin universities, and alumni of the TU Berlin.

If you have any questions or would like to find out more, you are welcome to visit our online information desk on 26 February between 11 am and 12:30 pm (Middle European Time). The link for the information desk can be found on our homepage:

www.skb.tu-berlin.de/contao/index.php/en/skb.html

 

If you would prefer not to receive further info-emails from us, please let us know and we will be happy to remove you from our mailing list.

 

With best regards,

 

Jukka Sakari

Sprach- und Kulturbörse der TU Berlin

Hardenbergstraße 36

Raum EW 024 

10623 Berlin

E-Mail:            info@skb.tu-berlin.de

Webseite:       www.skb.tu-berlin.de

If you are interested in receiving our newsletter with the current course offer and events, please write us at info@skb.tu-berlin.de.

Follow the SKB (Sprach- und Kulturbörse TUB) in Social Media: 

Facebook: @SprachUndKulturBoerse 

Youtube: Sprach- und Kulturbörse 

Instagram: @skb.tu.berlin