Σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης για την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020-2021 (ΦΕΚ3483/Β/30.07.2021) καθώς και της απόφασης με αρ. 21/27.08.2021 Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, σας ενημερώνουμε ότι η επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί εξ΄ αποστάσεως.