Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη η λειτουργία της βιβλιοθήκης τροποποιείται ως εξής:

Δανεισμός υλικού μέσω ηλεκτρονικής φόρμας lib.auth.gr/el/item_request. Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί μέχρι 20 αιτήματα την ημέρα.

Για την παραλαβή του υλικού θα ενημερωθείτε από τη βιβλιοθήκη με σχετικό email. Η παραλαβή γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού.

Για την επιστροφή υλικού επικοινωνήστε μέσω email με τη Βιβλιοθήκη στο library@cheng.auth.gr. Η επιστροφή υλικού γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού.

 Επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων (Εύδοξος) – Πληροφορίες: lib.auth.gr/el/returneudoxus

Έκδοση καρτών

Μέλη του ΑΠΘ  lib.auth.gr/el/libcard

Εξωτερικοί χρήστες lib.auth.gr/el/libcardext

Η βιβλιοθήκη θα σας ενημερώσει σχετικά με την ενεργοποίηση της κάρτας σας και την πληρωμή με σχετικό email.

Λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων

Καμία βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί ως αναγνωστήριο.

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας και απολύμανση χεριών κατά την παράδοση και παραλαβή υλικού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Ηλεκτρονικές πηγές

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά.

 Η πρόσβαση στις πηγές είναι δυνατή σε 24/7 βάση από Η/Υ εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης lib.auth.gr/node/1476.

 Αναζήτηση ηλεκτρονικής αρθρογραφίας search.lib.auth.gr/Summon/Home.

Λίστα συνδρομών και αξιόπιστων πηγές ανοικτής πρόσβασης ανά θεματικό πεδίο: lib.auth.gr/el/πηγές_σύνθετη.

Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα, Πηγές, Ψυχαγωγία, Οδηγίες αναζήτησης lib.auth.gr/el/covid19lit.