Στο πλαίσιο της ΔΕΘ η Αμερικάνικη Πρεσβεία και το Found.ation διοργανώνουν ένα Innovation Bootcamp / educational hackathon κατά τη διάρκεια του οποίου φοιτητές και ερευνητές του ΑΠΘ όλων των επιστημονικών πεδίων μπορούν να λάβουν επιχειρηματική εκπαίδευση και καθοδήγηση για την εύρεση καινοτόμων λύσεων στους τομείς της Αγροτικής, Τουριστικής και Αστικής ανάπτυξης.
Το πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία εισαγωγής στον κόσμο της επιχειρηματικότητας για φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων και θα υλοποιηθεί μεταξύ 12-15 Σεπτεμβρίου στους χώρους του ΟΚ!Thess και της ΔΕΘ. Το ΑΠΘ συμμετέχει στη δράση ως χορηγός επικοινωνίας και στο coaching session μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας .
Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα:
https://innov.ation.life/innovation-bootcamp/