Η Καναδική εταιρία TWD Technologies, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της Ενέργειας και των Έργων Υποδομής, με ιστορία άνω των 20 ετών στον Καναδά, την Αμερική και την Ευρώπη, σχεδιάζει να δημοσιεύσει το διεθνές πρόγραμα πρακτικής άσκησης της TWD*. Σκοπός της είναι η συμμετοχή μίας/ενός νέας/ου χημικού μηχανικού για πρακτική άσκηση/εκπαίδευση στον Καναδά στα κεντρικά μας γραφεία για 1 χρόνο, ενώ με το πέρας της επιτυχημένης ολοκλήρωσης της πρακτικής η/ο υποψήφια/ος να συνεχίσει την εργασιακή απασχόληση στην Ελλάδα στο Ελληνικό παράρτημα της TWD Hellas.

Η εταιρία αναζητά νέους απόφοιτους από 0 έως και 3 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας.

*Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης βρίσκεται ακόμα υπό επεξεργασία και θα δημοσιευετεί με το νέο έτος μέσα στον Ιανουάριο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με ενδιαφέρον συμμετοχής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Νικόλαο Νασίκα (εκτός από το διάστημα 24/12 – 4/1), γενικό διευθυντή του Ελληνικού παραρτήματος (TWD Hellas) της Καναδικής TWD Technologies:

Τ. +30 2411 810535
E-mail nnasikas@twdepcm.com
C: +30 6977564864
Asklipiou 26, 41222, Larissa, Greece
1st Floor, Tachidromiou Square
www.twdepcm.com