Το UP TITAN Graduate Trainee Program είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξέλιξης νέων 12μήνης διάρκειας που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από τον ΤΙΤΑΝ.
Προσκαλούμε νέους/νέες Χημικούς ή Μηχανολόγους Μηχανικούς Πολυτεχνικής Σχολής με επαγγελματική εμπειρία το πολύ μέχρι 2 έτη να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα.

TITAN UP program ενημερωτικό φυλλάδιο

TITAN UP αγγελία.