Το ΒEST (Board of European Students of Technology) είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη πολιτικός Οργανισμός που δημιουργήθηκε από φοιτητές και απευθύνεται σε φοιτητές. Στα 16 χρόνια ύπαρξής του κατάφερε να απλωθεί σε 73 Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία σε 29 χώρες της Ευρώπης. Στόχοι του είναι η επικοινωνία και απόκτηση ισχυρών δεσμών μεταξύ των φοιτητών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων, η ενήμερωση και απόκτηση γνώσης σε θέματα τεχνολογικής αιχμής αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος, η κατανόηση του ψηφιδωτού των ευρωπαϊκών πολιτισμών και η εξοικείωση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Για την επίτευξη των παραπάνω, κάθε Πανεπιστήμιο-Μέλος εκπροσωπείται από μια δραστήρια ομάδα φοιτητών, οι οποίοi οργανώνουν ποικίλες ακαδημαϊκές και μή δραστηριότητες, όπως ακαδημαϊκα σεμινάρια, εντατικά σεμινάρια κατάρτισης, συναντήσεις με εταιρείες και βιομηχανίες, καθώς και άλλες δραστηριότητες, όπως συζητήσεις για εκπαιδευτικά θέματα, ημέρες καριέρας, διεθνείς διαγωνισμούς μηχανικών, πολιτιστικές ανταλλαγές, εκδρομές, κ.ά.

Επικοινωνία με την τοπική ομάδα BEST της Θεσσαλονίκης:
E-mail: thessaloniki@best.eu.org, Ιστοσελίδα: www.best.eu.org/thessaloniki

H AIESEC είναι ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς στον κόσμο, αποκλειστικά διοικούμενος από φοιτητές, μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός, εθελοντικός και εκπαιδευτικός. Ιδρύθηκε το 1948, στην Ελλάδα βρίσκεται από το 1956 και στο ΑΠΘ από το 1991. Η κύρια δραστηριότητα της AIESEC είναι το Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής ’σκησης που πρόκειται για τη δυνατότητα που παρέχεται σε φοιτητές (3ου και 4ου έτους) και πρόσφατους πτυχιούχους (μέχρι 2 χρόνια από την απόκτηση πτυχίου είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο) να ζήσουν και να εργαστούν σε μια από τις 100 χώρες που απαρτίζουν το δίκτυο της AIESEC, για ένα χρονικό διάστημα από 2 μήνες έως 1,5 χρόνο.
Γραφείο: Κτίριο Ν.Ο.Π.Ε. στον εξωτερικό διάδρομο ανάρτησης Βαθμολογιών, όπου βρίσκεται και ο σύλλογος φοιτητών Νομικής, ακριβώς απέναντι απ την βιβλιοθήκη.

E-mail: auth.gr@aiesec.net, Ιστοσελίδα: www.aiesec.org