Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018

Χειμερινό Εξάμηνο: Δευτέρα 2.10.2017 – Παρασκευή 12.01.2018

Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο τελικό πρόγραμμα

Εαρινό Εξάμηνο: Τρίτη 13.02.2018 – Πέμπτη 31.05.2018