Χορήγηση χρηματικών βραβείων του Ιδρύματος χορήγησης δωρεών “LIMMAT – STIFTUNG”