Mήνυμα προέδρου 

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες

Εκ μέρους όλων των καθηγητών και του προσωπικού, σας καλωσορίζω στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ένας από τους κύριους στόχους του Τμήματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και η προετοιμασία άρτια καταρτισμένων Χημικών Μηχανικών που θα κρίνουν, θα αξιολογούν, θα αποφασίζουν και θα καθίστανται ικανοί να στελεχώνουν ποικίλους παραγωγικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς φορείς.

Η Χημική Μηχανική είναι η επιστημονική περιοχή που ασχολείται με τη μελέτη των φυσικών και χημικών φαινομένων και διεργασιών μεγάλης κλίμακας, σε όλα τα στάδια της μετατροπής πρώτων υλών σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και καταναλωτικών αγαθών, απαραίτητων για την κάλυψη άμεσων αναγκών της κοινωνίας. Έχει παύσει, πλέον, να προσδιορίζεται και να περιορίζεται μόνο στις διεργασίες που διεξάγονται εντός των ορίων μιας κλασικής χημικής βιομηχανίας (χημικών, λιπασμάτων, φαρμάκων, τροφίμων και άλλων) ή ενός διυλιστηρίου. Η Χημική Μηχανική έχει αναδειχθεί σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο ο οποίος έχει διεισδύσει με επιτυχία σε θεματικά πεδία που αναμετρώνται με τις παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας για την ανθρώπινη ευημερία, την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την ασφάλεια. Η εφαρμογή των αρχών της Χημικής Μηχανικής στην ενέργεια, το περιβάλλον, τη νανοτεχνολογία, τα έξυπνα υλικά, τη βιοτεχνολογία και τη βιοϊατρική αποτελούν, σήμερα, αναπόσπαστα αντικείμενα της εκπαίδευσης του Χημικού Μηχανικού.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος επιχειρεί να ανταποκριθεί, με δυναμική διαδικασία αναπροσαρμογής, στις προκλήσεις αυτού του συνεχώς εξελισσόμενου περιβάλλοντος. Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα υποδομής -εμπλουτισμένα με εισαγωγικά μαθήματα ειδικότητας- των πρώτων εξαμήνων ακολουθούνται από μαθήματα κορμού Χημικής Μηχανικής και αυτά σε συνδυασμό με ένα αρκετά ευρύ φάσμα μαθημάτων επιλογής (στις περιοχές που προαναφέρθηκαν) παρέχουν στον κάθε φοιτητή τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δική του επιστημονική ταυτότητα. Ο κύκλος των προπτυχιακών σπουδών ολοκληρώνεται στο πέμπτο έτος σπουδών με την εκπόνηση εργασιών (τεχνικοοικονομική μελέτη, διπλωματική εργασία) στις οποίες ο φοιτητής εκπαιδεύεται στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση θεμάτων σχεδιασμού ή επί μέρους επιστημονικών ερωτημάτων με συνδυαστική χρήση των προπτυχιακών του γνώσεων.

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών προσφέρει, επίσης, πρόγραμμα δευτέρου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη «Χημική και Βιομοριακή Μηχανική» (http://gradschool.cheng.auth.gr/), καθώς και πρόγραμμα τρίτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στην απονομή διδακτορικού διπλώματος. Τέλος, το Τμήμα συμμετέχει σε δύο διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που απονέμουν διπλώματα ειδίκευσης στις «Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών» (http://dtpy.web.auth.gr/gr/index.html) και στην «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» (http://prosynapo.web.auth.gr/).

 

 

Εύχομαι σε όλους μια καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγήτρια Αγγελική Λεμονίδου

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ (ACES)

Αγαπητά μέλη του Δικτύου Αποφοίτων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ (ACES),

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων εφαρμογής της κυβέρνησης και των Πρυτανικών Αρχών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 Συνάντηση των Αποφοίτων μας αναβάλλεται.

Θα ενημερωθείτε για νέα ημερομηνία, όταν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Με εκτίμηση

Ανδρεάνα Ασημοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Μάρκος Ασσαέλ, καθηγητής
Βασιλική Τζανακοπούλου, φοιτήτρια
Αλεξάνδρα Τύρου, φοιτήτρια

Ανακοινώσεις πρωτοετών ακαδημαϊκού έτους 2020-21