Ανδρεάνα Ν. Ασημοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία με έμφαση στα Φυσικά Προϊόντα

– Dr. Chem. Eng. (AUTh, GR, 2001)
– MSc. Prod. Syst. Manag. (AUTh, GR, 1999)
– Dipl. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1997)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο: 2ος όροφος Κτιρίου Γ
Τηλέφωνο: 2310.994242 Fax: 2310.994242
Email: adreana@auth.gr
WWW: http://users.auth.gr/~adreana/
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00 – 17:00

 1. Απομόνωση δραστικών ουσιών από φυσικά προϊόντα, καθαρισμός φυσικών προϊόντων.
 2. Μελέτη χημικής σύστασης φυσικών προϊόντων.Ταυτοποίηση χημικής δομής βιολογικά δραστικών ενώσεων.
 3. Μελέτη βιολογικής δράσης φυσικών προϊόντων
 4. Ταυτοποίηση/ποσοτικός προσδιορισμός σε πρώτες ύλες ενεργών συστατικών με αναλυτικές τεχνικές- Μελέτη σταθερότητας φυσικών δραστικών ουσιών.
 5. Τεχνολογική αξιοποίηση φυσικών προϊόντων – Εφαρμογές. Συστήματα φορέων φαρμακευτικών ουσιών.
 1. Papageorgiou V.P., Assimopoulou A.N., Couladouros E.A., Hepworth D., Nicolaou K.C., ‘Chemistry and Biology of Alkannins, Shikonins and Related Naphthazarin Natural Products’, Angewandte Chemie, Int. Edition 38(3): 270-301 (1999)
 2. Assimopoulou A.N., Papageorgiou V.P., Kiparissides K.C., ‘Synthesis and release studies of shikonin-containing microcapsules prepared by the solvent evaporation method’, J. Microencapsulation 20(5): 581-596 (2003)
 3. Papageorgiou V.P., Assimopoulou A.N., ‘GC-MS analysis of the resin of Pistacia species. Part I. Pistacia lentiscus var. Chia’, Biomedical Chromatography 19: 285-311 (2005)
 4. Jasmin Tappeiner, Alexandra Vasiliou, Markus Ganzera, Dimitrios Fessas, Hermann Stuppner, Vassilios P. Papageorgiou, Andreana N. Assimopoulou, ‘Quantitative determination of alkannins and shikonins in endemic Mediterranean Alkanna species’, Biomedical Chromatography, 28(7), 923–933 (July 2014).
 5. E.D. Spyrelli, A.V. Kyriazou, C. Virgiliou, A. Nakas, O. Deda, V.P. Papageorgiou, A.N. Assimopoulou, H.G. Gika, ‘Metabolic profiling study of shikonin’s cytotoxic activity in the Huh7 human hepatoma cell line’. Mol Biosyst. May 2;13(5):841-851 (2017).
 1. Οργανική Χημεία Ι (Θ)
 2. Στατιστική
 3. Χημεία και Τεχνολογία Φυσικών Προϊόντων
 4. Φαρμακευτική Τεχνολογία
 5. Πρακτική Άσκηση – Τρόφιμα / Βιοτεχνολογία
 1. Rodic Nebojsa
 2. Αργυριάδης Άγγελος (Έτος έναρξης: 2013)
 3. Αραμπατζής Αθανάσιος
 4. Κωλέττη Αντιγόνη-Αθανασία (Έτος έναρξης: 2015)
 5. Νάκας Αλέξανδρος-Γεώργιος