Ρωξάνη Δ. Τζήμου-Τσιτουρίδου
Καθηγήτρια, Εφαρμοσμένης Αναλυτικής Χημείας

– Dr. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1982)
– Dipl. Chem. (AUTh, GR, 1974)

Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία
Γραφείο:   1ος όροφος Κτιρίου Γ
Τηλέφωνο:2310.996194  Fax: 2310.996194
Email:  roxani@eng.auth.gr
WWW:
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 10:00 – 14:00

 1. Ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό χημικών πα-ραμέτρων που αφορούν περιβαλλοντικά δείγματα (ατμοσφαιρικά, υδάτων κ.α.).
 2. Μελέτη παρουσίας και μηχανισμών σχηματισμού ατμοσφαιρικών ρύπων σε υγρή, αέρια και σωματιδιακή μορφή.
 3. Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη προέλευσης/πηγών ρυπογό-νων ουσιών.
 1. R. Tsitouridou, Ch. Anatolaki. ‘On the wet and dry deposition of ionic species in the vicinity of coal-fired power plants, northwestern Greece’. Atmospheric Re-search 83, 93-105 (2007)
 2. Ch. Anatolaki, R. Tsitouridou. ‘Atmospheric deposition of nitrogen, sulfur and chloride in Thessaloniki, Greece-. Atmospheric Research 85, 413-428 (2007)
 3. R. Tzimou-Tsitouridou. ‘Carbonaceous species of TSP in urban and rural sites around coal-fired power stations in northwestern Greece’. Talanta 62, 115-122 (2004)
 4. R. Tsitouridou, D. Voutsa, Th. Kouimtzis. ‘Ionic composition of PM10 in the area of Thessaloniki, Greece’. Chemosphere 52, 883-891 (2003)
 5. C. Samara and R. Tsitouridou. ‘Fine and coarse ionic aerosol components in rela-tion to wet and dry deposition’. Journal of Water, Air and Soil Pollution 120, 71- 88 (2000)
 1. Aναλυτική Xημεία (Θ) (2o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Αναλυτική Χημεία (Ε) (2o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Σύγχρονες Μέθοδοι στην Ενόργανη Ανάλυση (Χ ≥4o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 4. Υγιεινή και Ασφάλεια στη Βιομηχανία (Χ ≥4o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)