Χρήστος Ν. Χατζηδούκας
Επίκουρος Καθηγητής, Δυναμική Προσομοίωση, Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση Αντιδραστήρων Πολυμερισμού και Βιοχημικών Αντιδραστήρων

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο: 4ος όροφος Κτιρίου E13
Τηλέφωνο:2310.996167  Fax: 2310.996198
Email: chatzido@auth.gr
WWW:
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών:  Καθημερινά 9:00 – 18:00

 1. Διεργασίες παραγωγής βιοχημικών προϊόντων και βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών με αξιοποίηση ανανεώσιμων πρώτων υλών και αγροτικών ή βιομηχανικών παραπροϊόντων.
 2. Βακτηριακές καλλιέργειες, και φωτοσυνθετικές καλλιέργειες μικροφυκών.
 3. Αξιοποίηση βιομάζας μικροφυκών, λιγνοκυτταρινικής και βακτηριακής βιομάζας με κριτήρια αειφορίας.
 4. Καλλιέργειες θηλαστικών κυττάρων- στοχευμένη μεταφορά mRNA σε κύτταρα, παρακολούθηση και έλεγχος της μετάφρασης προς παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων.
 5. Μελέτη φαινομένων μεταφοράς μάζας και ενέργειας σε βιοχημικούς αντιδραστήρες και αντιδραστήρες ομο- και συμπολυμερισμού.
 6. Διεργασίες καταλυτικού πολυμερισμού και πολυμερισμού ελευθέρων ριζών.
 7. Μελέτη μοριακών και μηχανικών ιδιοτήτων ομο- και συμπολυμερών.
 8. Χρήση και ανάπτυξη σύγχρονων εξελιγμένων λογισμικών εργαλείων με επιτηδευμένο περιβάλλον ανοιχτής αρχιτεκτονικής για μαθηματική μοντελοποίηση αντιδραστήρων χημικών και βιοχημικών διεργασιών.
 9. Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την προσομοίωση, παρακολούθηση, έλεγχο και βελτιστοποίηση βιοχημικών αντιδραστήρων και in-vitro παραγωγικών διεργασιών.
 10. Μοντελοποίηση, ρύθμιση και βελτιστοποίηση της δυναμικής λειτουργίας χημικών και βιοχημικών αντιδραστήρων σε πραγματικό χρόνο και σε μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους κατά τη μετάβαση από την παραγωγή προϊόντος με κάποιες ποιοτικές προδιαγραφές σε άλλο με διαφορετικές προδιαγραφές.
 1. Karasavvas E., Chatzidoukas C.* 2020 Model-based dynamic optimization of the fermentative production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) in fed-batch and sequence of continuously operating bioreactors”, Biochemical Engineering , 162, 107702
 2. Papapostolou A., Karasavvas E., Chatzidoukas C.* 2019 “Oxygen mass transfer limitations set the performance boundaries of microbial PHA production processes – A model-based problem investigation, a provision for scale-up studies”, Biochemical Engineering Journal, 124, 224-238. (IF: 3.327. Total citations: 0)
 3. Penloglou G., Chatzidoukas C., Kiparissides C. 2018 “Scale-up and intensification of a microalgae cultivation process for the production of high-added value biochemicals”, Materials Today: Proceedings 5(14), 27463-27471. (IF: Not known yet, CiteScore: 1.09 -. Total citations: 0)
 4. Penloglou G., Vasileiadou, A. Chatzidoukas C., Kiparissides C. 2017 “Model-based intensification of a fed-batch microbial process for the maximization of polyhydroxybutyrate (PHB) production rate”, Bioprocess and Biosystems Engineering, 40(8), 1247-1260. (IF: 2.277. Total citations: 2)
 5. Chatzidoukas C.*, Kondylidis A., Meimaroglou D. 2017 “Model-assisted operational design of bacterial PHA-production processes: the obstacle of heterogeneity inducing modules”, Computer Aided Chemical Engineering, 40, 2887-2892. (IF: 0.207. Total citations: 0)
 6. Karapatsia A., Penloglou G., Chatzidoukas C.*, Kiparissides C. 2016 “Fed-batch saccharomyces cerevisiae fermentation of hydrolysate sugars: A dynamic model-based approach for high yield ethanol production” Biomass & Bioenergy Journal, 90, 32-41 (IF: 4.062. Total citations: 7)
 1. Αριθμητικές Μέθοδοι για Μηχανικούς (4o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Δυναμική Προσομοίωση Διεργασιών (6o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Pύθμιση Συστημάτων (7o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 4. Eργαστήριο Xημικής Mηχανικής II (8o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 5. Τεχνικοοικονομική Μελέτη Ι (9o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 6. Τεχνικοοικονομική Μελέτη ΙΙ (10o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα
 1. Γεωργία Παπαπαναγιώτου, “Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος αυτότροφης καλλιέργειας μικροφυκών για την αειφόρο παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας μέσω στοχευμένης βιοδιύλησης της παραγόμενης βιομάζας”, (Ημερομ. Έναρξης: Δεκέμβριος 2020).
 2. Μελίνα Όροβα, “Υβριδικά συστήματα ενζυμικών και μικροβιακών διεργασιών αξιοποίησης στερεών απορριμμάτων εταιρειών εστίασης: Πειραματική μελέτη και μαθηματική μοντελοποίηση”, (Ημερομ. Έναρξης: Δεκέμβριος 2020).
 3. Παρασκευή Ψαχούλια, “Φωτοσυνθετική αξιοποίηση υπολείμματος αναερόβιας χώνευσης για παραγωγή βιοενέργειας” (Ημερομ. Έναρξης: Φεβρουάριος 2019)
 4. Ανδρέας Ουρανίδης, “Βιοφαρμακευτική ανάπτυξη 4ης βιομηχανικής γενιάς, συνθετικών νανοσυστημάτων κυκλωμάτων αγγελιοφόρου RNA και κλινική επιβεβαίωσή τους σε πρότυπα έμβιων ξενογράφων καρκίνου του μαστού”, (Ημερομ. Έναρξης: Φεβρουάριος 2019)