Μιχάλης Χ. Γεωργιάδης 
Καθηγητής, Βελτιστοποίηση Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Διεργασιών

– Ph.D. Chem. Eng. (Imperial College, UK, 1998)
– M.Sc.(Distinction) Advanced Chem. Eng. (Imperial College, UK, 1995)
– D.I.C. (Imperial College, UK, 1998)
– Dipl.(1st Class Honours) Chem. Eng. (AUTh, GR, 1992)

 Βιογραφικό σημείωμα 

Επικοινωνία
Γραφείο:302, 3ος όροφος Κτιρίου Ε1
Τηλέφωνο:2310.994184 Fax: 2310.996209
Email: mgeorg@auth.gr
WWW: http://pse.cheng.auth.gr/
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:30 – 16:00 ή κατόπιν συννενόησης

 1. Χρονοπρογραμματισμός και σχεδιασμός παραγωγής σε βιομηχανίες διεργασιών.
 2. Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων.
 3. Σχεδιασμός, βελτιστοποίηση και λειτουργία προηγμένων ενεργειακών συστημάτων.
 4. Προηγμένη δυναμική μοντελοποίηση, προσομοίωση, έλεγχος και βελτιστοποίηση διεργασιών.
 5. Μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση και έλεγχος βιοσυστημάτων.
 6. Προηγμένος μη-γραμμικός έλεγχος συστημάτων διεργασιών.
 7. Βελτιστοποίηση Ενεργειακών αγορών.
 1. P. Karakostas, N. Panoskaltsis, A. Mantalaris, M. C. Georgiadis (2020). Optimization of CAR T-cell therapies supply chains. Computers & Chemical Engineering, 139, 106913, doi:10.1016/j.compchemeng.2020.106913
 2. P. Karakostas, A., Sifaleras, A. M.C.  Georgiadis  (2020). Variable neighborhood search-based solution methods for the pollution location-inventory-routing problem.Optimization Letters.https://doi.org/10.1007/s11590-020-01630-y
 3. G.P. Georgiadis, B.M.  Pampín, D.A. Cabo,  M.C. .Georgiadis (2020). Optimal production scheduling of food process industries. Computers & Chemical Engineering, 134, Article number 106682, https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2019.106682
 4. R.Győrgy, M.E. Klontzas, M.Kostoglou, N.Panoskaltsis, A. Mantalaris, M.C. Georgiadis (2019). Capturing mesenchymal stem cell heterogeneity during osteogenic differentiation: an experimental – modelling approach. Industrial and Engineering Chemistry Research, 58, 31, 13900-13909
 5. E.G. Tsimopoulos, M.C. Georgiadis (2019). Optimal strategic offerings for a conventional producer in jointly cleared energy and balancing markets under high penetration of wind power production. Applied Energy, 244, 16-36.
 6. A. P. Elekidis, F. Corominas, M. C. Georgiadis (2019). Production Scheduling of Consumer Goods Industries. Industrial & Engineering Chemistry Research, 58(51), pp.23261-23275.
 1. Τεχνικές Οργάνωσης Παραγωγής (4o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Γλώσσες Προγραμματισμού
 3. Πρακτική Άσκηση – Χημική Μηχανική (ΧΕ ≥8o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 4. Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Σύνθεσης και βελτιστοποίησης Διεργασιών (Χ ≥5o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 5. Τεχνικο-οικονομική μελέτη Ι και ΙΙ.  (Υποχρεωτικά, 9ο και 10 εξάμηνο αντίστοιχα)
 1. Gyorgy Romuald (Έτος έναρξης: 2016)
 2. Γεωργιάδης Γεώργιος (Έτος έναρξης: 2017)
 3. Απόστολος Ελεκίδης (2018)
 4. Χρήστος Δημητριάδης (έτος έναρξης 2020)
 5. Αχιλλέας Αρβανιτίδης (έτος έναρξης 2020)