Κωνσταντίνος Δ. Καρατάσος
Καθηγητής, Φυσικοχημεία Πολυμερών Κολλοειδών, Διαλυμάτων 

– Dr. Chem. (Univ. Crete, GR, 1997)
– MSc. Chem. (Univ. Crete, GR, 1993)
– Dipl. Phys. (Univ. Crete, GR, 1991)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο:  403, 3oς όροφος κτιρίου Γ
Τηλέφωνο:2310.995850 Fax: 2310.996222
Email: kkaratas@cheng.auth.gr
WWW:http://users.auth.gr/~kkaratas/
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα-Πέμπτη : 16:00-18:00

 1. Στατικές, Δυναμικές και Θερμοδυναμικές ιδιότητες Πολυμερικών Υλικών.
 2. Φαινόμενα αυτοοργάνωσης σε συστήματα “χαλαρής ύλης”.
 3. Υβριδικά υλικά πολυμερών-ανοργάνων.
 4. Μελέτη πολυμερικών συστημάτων για βιοφαρμακευτικές εφαρμογές
 5. Υαλώδη μετάπτωση σε πολυμερή
 1. “Structure and Dynamics of Hyperbranched Polymer – Layered Silicate Nanocomposites”, S. Fotiadou,C. Karageorgaki, K. Chrissopoulou,K. Karatasos, I. Tanis, D.Tragoudaras, B. Frick, and S. H. Anastasiadis, Macromolecules, 2013, 46, 2842−2855
 2. “Poly(amidoamine)-based Dendrimer/siRNA complexation studied by computer simulations: effects of pH and generation on dendrimer structure and siRNA binding”, Karatasos, K.; Posocco, P.; Laurini, E.; Pricl, S., Macromol. Biosci. 12:225-240 (2012)
 3. “Association of a weakly acidic anti-inflammatory drug (ibuprofen) with a poly(amidoamine) dendrimer as studied by molecular dynamics simulations”, I. Tanis and K. Karatasos, J. Phys. Chem. B 113: 10984–10993(2009).
 4. “Glass Transition in Dendrimers”.K. Karatasos. Macromolecules 39:4619-4626(2006)
 5. “Nanoscopic confinement effects on local dynamics”. S. H. Anastasiadis, K. Karatasos, G. Vlachos, E. Manias, E. P. Giannelis. Phys. Rev. Lett., 84:915(2000)
 1. Φυσική Xημεία I (2o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Φυσική Χημεία ΙΙ (Ε) (3o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Επιστήμη και τεχνολογία πολυμερών, (Υποχρεωτικό,προπτυχιακό μάθημα, 5ο εξάμηνο)
 4. Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών (Ε ≥8o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 5. Νανοτεχνολογία και Χαλαρή Ύλη (Ε ≥6o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 6. Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (Υποχρεωτικό, μεταπτυχιακό μάθημα Α εξάμηνο)
 7. Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Μοριακών Συστημάτων (Επιλογής, μεταπτυχιακό μάθημα, Β Εξάμηνο)