Ευστάθιος Κικκινίδης
Καθηγητής, Φυσικές Διεργασίες με έμφαση στην αξιοποίηση ενεργειακών πόρων και την αντιρρυπαντική τεχνολογία 

– Ph.D. Chem. Eng. (State University of New York at Buffalo, 1994)
– Dipl. (Honors) Chem. Eng. (University of Patras, 1989)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο:  Γραφείο 124, 1ος όροφος, Κτίριο Δ
Τηλέφωνο:  2310.996258Fax: 2310.996190
Email:kikki@auth.gr
WWW:http://users.auth.gr/kikki
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00 – 15:30 ή κατόπιν συννενόησης

  1. Διαχωρισμός / καθαρισμός αερίων και υγρών με χρήση πορωδών υλικών (μεμβράνες ή/και προσροφητικά υλικά)
  2. Απομάκρυνση και διαχείριση του διοξειδίου του άνθρακα
  3. Συσχέτιση δομικών χαρακτηριστικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων σε πορώδη υλικά
  4. Προσομοίωση πολλαπλής κλίμακας φυσικοχημικών διεργασιών
  5. Διεπιφανειακα φαινόμενα και πολυφασικές ροές

1. Kikkinides E.S., Yiotis A.G., Kainourgiakis M.E. and Stubos A.K., “Thermodynamic consistency of liquid-gas lattice Boltzmann methods: Interfacial property issues”, Physical Review E 78, 036702 (2008).
2. Kikkinides E.S. and Politis M.G., “Linking Pore Diffusivity with Macropore Structure of Zeolite Adsorbents. Part I: Three Dimensional Structural Representation Combining Scanning Electron Microscopy with Stochastic Reconstruction methods; Part II: Simulation of Pore Diffusion and Mercury Intrusion in Stochastically Reconstructed Zeolite Adsorbents.”, Adsorption, 20(1), 5-20, 21-35 (2014).
3. Kikkinides E.S. and Monson P.A. “Dynamic density functional theory with hydrodynamic interactions: Theoretical development and application in the study of phase separation in gas-liquid systems”, J. Chem. Phys. 142(9), 094706 (2015).
4. Nikolic D.D. and Kikkinides E.S. “Modelling and optimization of hybrid PSA/membrane separation processes”, Adsorption, 21(4) 283-305 (2015).
5. Nikolaidis G.N., Kikkinides E.S., and Georgiadis M.C. “Model-Based Approach for the Evaluation of Materials and Processes for Post-Combustion Carbon Dioxide Capture from Flue Gas by PSA/VSA Processes”, Ind. Eng. Chem. Res., 55 (3), 635–646 (2016).

1. Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι
2. Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής Ι (εναλλάκτης θερμότητας)
3. Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας
4. Εφαρμογές Η/Υ στη Χημική Μηχανική (θεωρία)

  1. Καραγεώργος Φίλιππος (Έτος έναρξης: 2017)