Αθανάσιος Σαλίφογλου
Καθηγητής, Ανόργανη Χημεία με έμφαση στη Χημεία Προηγμένων Υλικών

– Ph.D. Bioinorg. Chem. (University of Michigan, USA, 1987)
– Dipl. Chem. (AUTh, GR, 1982)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο:  Ισόγειο κτιρίου Γ
Τηλέφωνο:2310.996179  Fax: 2310.996196
Email: salif@auth.gr
WWWhttp://bioinorglab.web.auth.gr/
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 8:30 – 19:00

1. Μεταλλοεπαγόμενη κυτταρική διαφοροποίηση στην ανάπτυξη αντιδιαβητικής (νανο)τεχνολογίας. Μοριακή βιολογία διαγνωστικών δεικτών στην αντιμετώπιση κυτταρικών παθοφυσιολογιών (διαβήτης, καρκίνος).

2. Ανόργανα-οργανικά υβριδικά υλικά βαναδίου και ψευδαργύρου με φυσιολογικά υποστρώματα, με δυνατότητα ανάπτυξης φαρμακευτικών σκευασμάτων αντικαρκινικής και ινσουλινομιμητικής δραστικότητας. Ελεγχόμενη μεταφορά και απόδοση χημειοδραστικών μορίων από μεγαλομοριακούς κλωβούς σε συσχετισμό με διαδικασίες απορρόφησης μεταλλοφαρμάκων στο διαβήτη τύπου ΙΙ.

3. Ανάπτυξη βιολογικών νανοδικτύων επικοινωνίας στην αντιμετώπιση κυτταρικών (παθο)φυσιολογιών. Συσχετισμός μοριακών σημάτων και διεργασιών μεταφοράς αυτών σε κυτταρικά νανοδίκτυα.

4. Βιοτοξικά μεταλλοϊόντα στην παθογένεση νευροεκφυλιστικών ασθενειών (Alzheimer, κ.ά.) και νεοπλασιών (καρκινογένεση). Aλληλεπίδραση περιβαλλοντικών μεταλλοτοξινών με μοριακούς βιολογικούς στόχους, δομική ειδοκατανομή, βιοδιαθεσιμότητα και αιτιοπαθογενετική δράση. Ανάπτυξη μοριακών αισθητήρων στην άμεση διάγνωση νευροεκφύλισης.

5. Επιφανειακά τροποποιημένα δενδριμερή και λιποσώματα ως νανοφορείς για τη μεταφορά, απόδοση και απελευθέρωση βιοδραστικών ουσιών φυσικής προέλευσης σε εξειδικευμένους μοριακούς βιοστόχους. Συσχέτιση δομής-λειτουργίας στην ανάπτυξη τεχνολογίας πρόγνωσης και προσωπικής ιατρικής θεραπευτικής ασθενειών (π.χ. νευροεκφύλιση Alzheimer).

6. Καρκινογόνα μέταλλα στη μεταγραφική ρύθμιση σηματοεκπομπών γονιδίων Hα-Ras/K-ras μέσω μινιδορυφορικού DNA. Αλληλεπίδραση βιοτοξικών μεταλλοϊόντων με μινιδορυφορικό DNA και επιπτώσεις σε μεταλλοβιολογικές οδούς καρκινογένεσης (κολο-ορθικός και καρκίνος μαστού). Βιοδείκτες πρόγνωσης παρεκκλινόντων διαδικασιών κυτταρικής εκπομπής σημάτων.

7. Ανάπτυξη ανόργανων-οργανικών υβριδικών υλικών σε χαμηλές θερμοκρασίες (υδρο-διαλυτοθερμικές μέθοδοι) με εξειδικευμένες δομικές, οπτικές, χημικές καταλυτικές και μαγνητικές ιδιότητες. (Πολυ)λειτουργικά υλικά στη διαγνωστική ιατρική και περιβαλλοντική τεχνολογία ανίχνευσης, προσδιορισμού μεταλλορυπαντών και βιοαποκατάστασης.

1. Chitosan encapsulation of essential oil “cocktails” with well-defined binary Zn(II)-Schiff base species targeting antibacterial medicinal nanotechnology.
E. Halevasa, C. M. Nday, E. Chatzigeorgiou, V. Varsamis, D. Eleftheriadou, G. E. Jackson, G. Litsardakis, D. Lazari, K. Ypsilantis, A. Salifoglou
J. Inorganic Biochemistry, 2017, 176, 24-37.
2. Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research
I. Kavakiotis, O. Tsave, A. Salifoglou, N. Maglaveras, I. Vlahavas, I. Chouvarda
Computational and Structural Biotechnology Journal, 2017, 15, 104-116.
3. Research directives toward deciphering adverse outcome pathways induced by environmental metallotoxins
D. A. Sarigiannis, A. Salifoglou
Current Opinion in Chemical Engineering, 2016, 161-169.
4. Mechanisms and Αpplications of Ιnterleukins in Cancer Immunotherapy D. Anestakis, S. Petanidis, S. Kalyvas, C. M. Nday, O. Tsave, E. Kioseoglou, A. Salifoglou Int. J. Mol. Sci. 2015, 16, 1691-1710.
5. Quercetin Encapsulation in Modified Silica Nanoparticles. Potential Use Against Cu(II)-Induced Oxidative Stress in Neurodegeneration. C. M. Nday, E. Halevas, G. E. Jackson, A. Salifoglou J. Inorganic Biochemistry, 2014, 145, 51–64.

1. Ανόργανη Χημεία (Θ) (1o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
2. Ανόργανη Χημεία (Ε) (1o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
3. Χημεία (Θ) (1ο Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα) – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
4. Βιομηχανική Ανόργανη Χημεία (Ε ≥4o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
5. Χημεία Περιβάλλοντος (Ε ≥4o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
6. Μεταλλογονιδιακή Μηχανική (Ε ≥6o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
7. Κεραμικά Υλικά (Ε ≥4o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
8. Πρακτική Άσκηση – Υλικά/Νανοτεχνολογία (ΧΕ ≥8o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
9. Βιοϋλικά (Χ ≥5o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)

  1. Ιορδανίδου Αικατερίνη (Έτος έναρξης: 2012)
  2. Γαβριηλίδης Χρήστος (Έτος έναρξης: 2013)
  3. Περικλή Μαρία-Βαϊα (Έτος έναρξης: 2015)
  4. Μαρούλης Μάριος (Έτος έναρξης: 2015)
  5. Μαλακόπουλος Αθανάσιος (Έτος έναρξης: 2016)
  6. Ρογκώτης Κωνσταντίνος (Έτος έναρξης: 2017)